นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง (ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.) เป็นประธาน ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

|

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง (ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.) เป็นประธาน ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมี นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต. นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัด นายสอด มณีศรี ประธาน อปพร. และสมาชิก อปพร. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง