นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. พร้อมด้วย นายชวลิตร คีรีรัตน์ ผอ.รพสต. ได้มอบเกียรติบัตรหมอพื้นบ้านต้นแบบ ประจำปี 2565 และเกียรติบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี

|

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. พร้อมด้วย นายชวลิตร คีรีรัตน์ ผอ.รพสต. ได้มอบเกียรติบัตรหมอพื้นบ้านต้นแบบ ประจำปี 2565 และเกียรติบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อบต.คลองปาง ณ ชมรมผู้สูงอายุ 4 ,5,8,9