นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง เป็นประธานพิธีเปิดด่านตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน /จุดพักบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง เป็นประธานพิธีเปิดด่านตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน /จุดพักบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วน ผู้นำท้องถิ่น อปพร.ตำบลคลองปาง ร่วมพิธี ณ ด่านจุดตรวจบริการประชาชนบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล