นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. พร้อมด้วย นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ 4,5,8,9

|

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. พร้อมด้วย นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ 4,5,8,9