นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง ลงพื้นที่ร่วมกับ พัฒนาสังคมฯ จ.ตรัง ลงเยี่ยมบ้านพร้อมให้กำลังใจ จำนวน 2 หลังคาเรือน

|

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง พร้อมด้วย นายเกษม รักษ์ขาว รองนายกอบต.คลองปาง สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับ พัฒนาสังคมฯ จ.ตรัง ลงเยี่ยมบ้านพร้อมให้กำลังใจ จำนวน 2 หลังคาเรือน

🏠 นางมะลิ สมหมาย หมู่ที่ 4

🏠 นายสถาพร แดง เวชงาม หมู่ที่ 5

ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง