นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช)

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) โดยมี นายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ปลัดอบต. ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ตลอดจนจิตอาสา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 และบริเวณถนนข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง