นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านนางนงเยาว์ สุขโพธิ์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.พร้อมด้วย นายเกษม รักษ์ขาว รองนายกฯ นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัด และนักวิชาการสาธารณะสุข เจ้าหน้าที่. ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านนางนงเยาว์ สุขโพธิ์ ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง จำนวน 1 หลัง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ให้ผู้ป่วยติดเตียง มีขวัญกำลังใจในการรักษา ลดภาวะความตึงเครียดของผู้ป่วยติดเตียงและญาติของผู้ป่วย
🤍💛คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ขอให้กำลังใจทุกท่านอย่าท้อถอยต่ออุปสรรค ทางเราจะไม่ทอดทิ้งพวกท่าน