นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง ลงพื้นที่หมู่ 4 เพื่อซ่อมแซมท่อประปา ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

|

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง พร้อมด้วย นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นายวิชัยยุทธ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่หมู่ 4 เพื่อซ่อมแซมท่อประปา ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานเพื่อความสะดวกในการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่