นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

|

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน และถนนทางเข้าส่วนราชการอำเภอรัษฎา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565