นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อค ประจำปีงบประมาณ 2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อค ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ยานพาหนะให้มีความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีนายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต.คลองปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นายเกริกฤทธิ์ รอดกลิ่น ผอ.กองการศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง กิจกรรม ซึ่งได้รับนายสมศักดิ์ ใยยอง ปลัดอำเภอรัษฎา และ ร.ต.ท.สุรพล สงมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง