นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. คลองปาง พร้อมกับ นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน และปลายี่สก ณ บริเวณหนองเลน หมู่ที่ 9

|

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา15.00น.นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. คลองปาง พร้อมกับ นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน และปลายี่สก ณ บริเวณหนองเลน หมู่ที่ 9 เพื้อขยายพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำ

🐠โดยได้รับความอนุเคราะห์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดตรัง