นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.พร้อมด้วย นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นักวิชาการสาธารณะสุข เจ้าหน้าที่ ส.อบต. ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านนายลับ สายสินธ์ ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง จำนวน 1 หลัง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ให้ผู้ป่วยติดเตียง

|

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.พร้อมด้วย นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นักวิชาการสาธารณะสุข เจ้าหน้าที่ ส.อบต. ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านนายลับ สายสินธ์ ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง จำนวน 1 หลัง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ให้ผู้ป่วยติดเตียง มีขวัญกำลังใจในการรักษา ลดภาวะความตึงเครียดของผู้ป่วยติดเตียงและญาติของผู้ป่วย

🤍💛คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ขอให้กำลังใจทุกท่านอย่าท้อถอยต่ออุปสรรค ทางเราจะไม่ทอดทิ้งพวกท่าน🤍💛