นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เด็กไทยไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เด็กไทยไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต.คลองปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง กิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชัยยัณฑ์ แก่นจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลห้วยยอด เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจากการจมน้ำ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง