นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง ลงพื้นที่หมู่ 5 เพื่อตรวจสอบการซ่อมแซมปรับปรุงถนน

|

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปางพร้อมด้วย นายเกษม รักษ์ขาว รองนายกนายวิชัยยุทธ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่หมู่ 5 เพื่อตรวจสอบการซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่