นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการสร้างความรู้จากชุมชนไปถึงครัวเรือน อสม.ซึ่งเป็นหมอประจำหมู่บ้าน เป็นแกนนำขับเคลื่อนการดูแลและจัดการสุขภาพของชาวบ้านในชุมชน หมู่บ้าน โดยมีนางกัลยาภสร์ ทองแก้ว ประธานอสม.ตำบลคลองปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต.คลองปาง นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนอสม. หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 9 ร่วมกิจกรรม ณ ล่องแก่งวังไม้ไผ่ ลานข่อย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง