นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง เป็นประธานมอบเครื่องตรวจน้ำตาล ให้แก่ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ หมู่ที่ 9

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง เป็นประธานมอบเครื่องตรวจน้ำตาล ให้แก่ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ หมู่ที่ 9 ตามโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาล พร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้ อสม.ได้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดให้แก่กลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านอย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและการเกิดโรคภัยต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสปสช. โดยมี นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด และ นางสาวอรอนงค์ คงนุ่น นักวิชาการสาธารณะสุข ร่วมมอบ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง