นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนวดแผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน ประจำงบประมาณปี พ.ศ.2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนวดแผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน ประจำงบประมาณปี พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีการที่จะบรรเทาความปวดเมื่อยของตนเองและใกล้ชิดได้และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความคล่องตัวและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขพร้อมทั้งรู้จักสมุนไพรทางการแพทย์ในเบื้องต้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายละม้าย รอดกลิ่น ประธานชมรมผู้สูงอายุ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางสาวนลินทิพย์ สุขดำ แพทย์แผนไทยปฎิบัติงาน และนางมณฑา แทนสุวรรณ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในการให้ความรู้และสาธิตท่าการนวด ณ ศาลาชมรมผู้สูงอายุ 4,5,8,9 ม.4 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง