นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. คลองปาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และประเมินการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตรัง จากเทศบาลทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. คลองปาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และประเมินการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตรัง จากเทศบาลทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง และเยี่ยมชมดูงานของชมรมผู้สูงอายุ 4,5,8,9 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง โดยมีนายละม้าย รอดกลิ่น ประธานชมรมผู้สูงอายุ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด ผู้สูงอายุ นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม ณ ที่ทำการผู้สูงอายุ 4,5,8,9 ม.4 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง