นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประชุมประจำเดือน ระหว่างหัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ประจำปี 2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประชุมประจำเดือน ระหว่างหัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ประจำปี 2565 ตามนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง