นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. มอบหมายให้ นายอำนาจ ขวัญดี รองนายกอบต. เป็นประธานเปิดโครงการโครงการลดเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยสมาธิบำบัดประจำงบประมาณปี พ.ศ.2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. มอบหมายให้ นายอำนาจ ขวัญดี รองนายกอบต. เป็นประธานเปิดโครงการโครงการลดเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยสมาธิบำบัดประจำงบประมาณปี พ.ศ.2565 โดยมีนางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม ณ ศาลาชมรมผู้สูงอายุ 3,6,7 ม.6 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง