นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง กล่าวเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตอง

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบตวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง กล่าวเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตอง💪 “สุขภาพดี ไม่มีขาย ออกกำลังกาย รักษาชีวี” ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปี 2565 ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง อบต.คลองปาง ณ สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง