นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

|

ายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอรัษฎาเข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา