นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง กล่าวปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตอง

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง กล่าวปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตอง💪 “สุขภาพดี ไม่มีขาย ออกกำลังกาย รักษาชีวี” ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปี 2565 พร้อมมอบเงินรางวัลสำหรับทีมที่ชนะการแข่งขัน ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง อบต.คลองปาง ณ สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง