นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. คลองปาง มอบหมายให้ นายเฉลิม สีสุข ปลัด อบต. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ และประเมินศึกษาดูงาน คณะกรรมการสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดตรัง

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. คลองปาง มอบหมายให้ นายเฉลิม สีสุข ปลัด อบต. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ และประเมินศึกษาดูงาน คณะกรรมการสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดตรัง จากอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และเทศบาลห้วยยอด เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตอบสนองด้านสุขภาพ สังคม และสวัสดิการ ถือเป็นการบริหารโดยผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชนนั้น โดยมีนายละม้าย รอดกลิ่น ประธานชมรมผู้สูงอายุ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นางเมื้อน รอดกลิ่น ประธานกลุ่มสตรีตำบลคลองปาง ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม ณ ที่ทำการผู้สูงอายุ 4,5,8,9 ม.4 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง