นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง พร้อมด้วย สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎร์ผู้ขาดแคลนห้องน้ำ

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง พร้อมด้วย สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎร์ผู้ขาดแคลนห้องน้ำ ในพื้นที่ตำบลคลองปาง อ.รัษฎา โดยทำการสำรวจพื้นที่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 เพื่อดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความสะดวก มีสุขภาพดี อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถใช้นั่ง ลุกสบาย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน