นายเกษม รักษ์ขาว รองนายกอบต.คลองปาง ต้อนรับสำนักงานคลังจังหวัดตรัง

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง มอบหมายให้ นายเกษม รักษ์ขาว รองนายกอบต.คลองปาง ต้อนรับสำนักงานคลังจังหวัดตรัง ที่ได้ลงพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมด้านการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจประเมินและสอบทานผลการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะนำร่องจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ในการนี้คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับด้วยความเป็นการเองและอบอุ่น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้