นายอำนาจ ขวัญดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และประเมินการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง และเยี่ยมชมดูงานของชมรมผู้สูงอายุ 4,5,8,9

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. คลองปาง มอบหมายให้ นายอำนาจ ขวัญดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และประเมินการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง และเยี่ยมชมดูงานของชมรมผู้สูงอายุ 4,5,8,9 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง โดยมีนายละม้าย รอดกลิ่น ประธานชมรมผู้สูงอายุ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายเฉลิม สีสุข ปลัด ผู้สูงอายุ นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมต้อนรับ ณ ที่ทำการผู้สูงอายุ 4,5,8,9 ม.4 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง