นายอำนาจ ขวัญดี รองนายกเป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบและแอโรบิค เพื่อสุขภาพในชุมชนประจำปี 2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. มอบหมายให้นายอำนาจ ขวัญดี รองนายกเป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบและแอโรบิค เพื่อสุขภาพในชุมชนประจำปี 2565 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ โดยมีนายละม้าย รอดกลิ่น ประธานชมรมผู้สูงอายุ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากครูชไมพร พงศ์สวัสดิ์ วิทยากร ในการให้ความรู้และสาธิตท่าเต้นบาสโลบ ณ ที่ทำการผู้สูงอายุ 4,5,8,9 ม.4 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง