นายอำนาจ ขวัญดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ปลัด อบต., รองปลัด, หัวหน้าส่วนและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

|

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายอำนาจ ขวัญดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ปลัด อบต., รองปลัด, หัวหน้าส่วนและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน/สวนสาธารณะเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ ถนนเทศบาล 1 (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปาง) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง