นายอดิศร พักตร์จันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมนางผิวผ่อง บุญทองเสน

|

สโมสรไลออนส์ทุ่งสง-รัษฎาเฉลิมราชย์

นายอดิศร พักตร์จันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขตอำเภอรัษฎา นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก อบต.คลองปาง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.คลองปาง อสม. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมนางผิวผ่อง บุญทองเสน พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย ณ บ้านเลขที่15 ม.3 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง