นายก อบต.คลองปาง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว

|

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง พร้อมด้วย รองนายกฯ สมาชิก อบต. รองปลัด อบต. ฯลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว กรณีสัมผัสเสี่ยงสูง COVID-19