นายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

|

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น.นายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.30 น. มีกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมมหิศรภักดี (ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา)