นายธีระยุทธ นาวีเดลนายอำเภอรัษฎา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2565

|

นายธีระยุทธ นาวีเดลนายอำเภอรัษฎา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายเกษม รักษ์ขาว รองนายกอบต. สมาชิกสภาฯ นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต. นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นักวิชาการศึกษา คณะอาจารย์ ร่วมดำเนินการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางร่วมกับโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย โรงเรียนบ้านควนหนองกก และโรงเรียนวัดเขาพระ ณ นิณี การ์เด้น แอนด์รีสอร์ท ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง