นายธีระยุทธ์ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นายกฤษณะ บวรศุภศรี กำนันตำบลคลองปาง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 ต.คลองปาง อ.รัษฎาจ.ตรัง เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และมอบสิ่งของให้ขวัญกำลังใจ

|

นายธีระยุทธ์ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา พร้อมด้วย

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นายกฤษณะ บวรศุภศรี กำนันตำบลคลองปาง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 ต.คลองปาง อ.รัษฎาจ.ตรัง เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และมอบสิ่งของให้ขวัญกำลังใจ

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลของปาง ขอให้กำลังใจทุกท่านจงอย่าท้อถอยต่ออุปสรรค ทางเราจะไม่ทอดทิ้งพวกท่าน