นายก อบต.คลองปาง ให้การต้อนรับ นางสาวนริศรา อิ้ววังโส ซึ่งได้บรรจุในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับปฎิบัติการ สังกัด กองการศึกษา เป็นพนักงาน อบต.คลองปาง

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง ให้การต้อนรับ นางสาวนริศรา อิ้ววังโส ซึ่งได้บรรจุในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับปฎิบัติการ สังกัด กองการศึกษา เป็นพนักงาน อบต.คลองปาง โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัด พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง