นายก อบต.คลองปาง ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากเหตุวาตภัย

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง พร้อมด้วยนายเกษม รักษ์ขาว รองนายกฯ , ส.อบต. ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากเหตุวาตภัย