นายก อบต.คลองปาง กล่าวต้อนรับ นางสาวอรอนงค์ คงนุ่น ซึ่งได้บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด สำนักปลัด เป็นพนักงาน อบต.คลองปาง

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง กล่าวต้อนรับ นางสาวอรอนงค์ คงนุ่น ซึ่งได้บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด สำนักปลัด เป็นพนักงาน อบต.คลองปาง โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัด พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง