นายกอบ ต.คลองปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง อบต.คลองปาง ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ”

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบ ต.คลองปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง อบต.คลองปาง ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” จิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เนื่องในโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ