นายกอบต. ให้การต้อนรับ ร.ต.ท.ไมตรี ฟักทอง เลขานุการนายก จากเทศบาลควนธานี และคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุจากตำบลควนธานี

|

นายกอบต. ให้การต้อนรับ ร.ต.ท.ไมตรี ฟักทอง เลขานุการนายก จากเทศบาลควนธานี และคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุจากตำบลควนธานายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. ให้การต้อนรับ ร.ต.ท.ไมตรี ฟักทอง เลขานุการนายก จากเทศบาลควนธานี และคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุจากตำบลควนธานี อำกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี นายอำนาจ ขวัญดี รองนายก นายละม้าย รอดกลิ่น ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลคลองปาง นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นายเกริกฤทธิ์ รอดกลิ่น ผอ.กองการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุหมู่ 4,5,8,9 หมู่ที่ 4 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง