นายกอบต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการสลายไขมัน ลดความดันโลหิตสูง ด้วยสมาธิบำบัด

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการสลายไขมัน ลดความดันโลหิตสูง ด้วยสมาธิบำบัด จัดโดยชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4,5,8 และ หมู่ที่ 9 ร่วมกับ สปสช. อบต.คลองปาง ประจำปี 2565 โดยมี ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน และตัวแทนผู้สูงอายุของเเต่ละหมู่บ้านร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในกิจกรรมมีการสาธิตท่าออกกำลังกาย และบรรยายความรู้ เเละให้ตระหนักถึงการออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ณ ศาลาชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง