นายกอบต.คลองปาง นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก อบต.คลองปาง นายศราวุธ ไชยมณี ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงบ้านนายสมบัติ ศรีบุญลือ

|

นายบุ่นเล้ง โล่สสถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายทวี สุระบาล

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สโมสรไลออนส์ทุ่งสง-รัษฎาเฉลิมราชย์

นายอดิศร พักตร์จันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขตอำเภอรัษฎา นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก อบต.คลองปาง นายศราวุธ ไชยมณี ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงบ้านนายสมบัติ ศรีบุญลือ พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย ณ บ้านเลขที่ 21 ม.8 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง