นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ส่งมอบเครื่องตรวจน้ำตาลให้แก่ประธาน อสม. ในพื้นที่ตำบลคลองปาง จำนวน 7 หมู่บ้าน

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ส่งมอบเครื่องตรวจน้ำตาลให้แก่ประธาน อสม. ในพื้นที่ตำบลคลองปาง จำนวน 7 หมู่บ้าน ตามโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลพร้อมอุปกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง