ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นายเฉลิม สีสุข ปลัด นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด นำโดยนายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรฯจังหวัดตรัง ณ กลุ่มแม่บ้านควนหนองกก