ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขึงหนัง – เขตเทศบาล หมู่ที่ 3

|