ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตง.ถ. 29-029 บ้านหนองหนัด ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง

|