จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

|

วันที่ 7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน” พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ วัดเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีพันจ่าโทสมศักดิ์ ใยยอง ปลัดอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม