คำสั่งแต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา

|