ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายควนเมา-ทอนเหรียน หมู่ที่ ๙

|