ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อหมึก Brother รุ่น HL-L๓๒๓๐CDM จำนวน ๔ รายการ

|