ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดซ่อมแซมท่อน้ำประปาหมู่ที่ ๕ บ้านหนองหัด (หลังเกษตรอำเภอรัษฎา)

|